THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 March 2012

Liên Hiệp Quốc tài trợ công tác bình đẳng giới


2012-03-19

Liên Hiệp Quốc sẽ tài trợ cho Việt Nam 40 triệu đô la để cải thiện bình đẳng giới và quyền của phụ nữ trong vòng 5 năm tới từ 2012 đến 2016.

Giới chức Liên hiệp Quốc cho biết như vậy ngày hôm qua.

Điều phối viên tạm quyền của Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam cho biết Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ đẩy mạnh bình đẳng giới, đảm bảo quyền của phụ nữ. Việt Nam cũng đạt được những thành tựu trong kinh tế, xã hội và có những tiến bộ trong việc khép lại các cách biệt giới trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe, và việc làm. 

Cách biệt về giới tính trong giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tại Việt Nam gần như đã được xóa bỏ hoàn toàn. Trong lĩnh vực việc làm, năm 2009, lao động nữ chiếm tỉ lệ 72,3%, nam giới 81%. 

Chương trình do Liên hiệp Quốc tài trợ bắt đầu từ năm 2009, với sự tham gia của nhiều bộ ngành liên quan.  


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.