THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 February 2012

LỜI MẸ VIỆT-NAM


 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đem tối lời Mẹ Việt hối thúc
Dậy di con ! Sao cứ mãi nằm lỳ
Sống như loài giun dế chịu khinh khi
Sống như thế? Sống chi cho chật đất !

Dậy đi con ! Nòi giống Việt bất khuất
Không thể ươn hèn nhìn lũ Cộng nô
Cắt xén giang sơn dâng bán cõi bờ
Quỳ lạy quan thày xin vai "Thái Thú" !

Dậy đi con ! Hãy mau tay trừ khử
Bọn "Chóp Bu" đầu não Đảng tặc Hồ
Nguồn phát sinh tai họa tiếp đổ xô
Dập vùi dân tộc dưới cờ đỏ máu !

Dậy đi con ! Nấu soi lòng tranh đấu
Gọi đồng bào đánh trống kẻng khua vang
Toàn dân nổi dậy khí thế sóng tràn
Diệt cho sạch lũ phỉ quyền gian ác !

Trận chiến này mang phẫn căm ngào ngạt
Đã chất chồng dồn nén suốt bao năm
Phải ra tay quét hết Tầu xâm lăng
Bình định xã hội cân bằng công lý !

Dậy đi con ! Dậy đi làm chiến sĩ
Rửa mối thù nhà, trả nợ non sông
Dù thây phơi trung dũng quyết một lòng
Xoay vần cuộc thế sang trang Việt sử !

DMT Hoàng Trọng Thanh

—0O0—