THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

31 January 2012

VIDEO - Vụ Tàn Sát Khinh Hoàng Tại TP Huế Của CSVN Vào Tết Mậu Thân 1968 (11 phần)Xem thêm hình ảnh Tết Mậu Thân 1968 tại đây
http://diendanchinhtri.blogspot.com/2012/01/mau-than-1968-nhung-buc-anh-suu-tam.html