THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 October 2011

Các loại cây trong nhà có khả năng lọc khí độc trong nhà


Ngoài mục đích làm đẹp nhà cửa, hầu hết các loại cây trồng trong nhà đều có khả năng nhả ra hơi nước giúp không khí không quá khô. Chính độ ẩm này giúp trẻ em, đặc biệt khi ở nhà mở máy điều hòa không khí thường xuyên, bớt bị chảy máu cam. Các cây trong nhà cũng có khả năng hút thán khí CO2 vào ban ngày.

Nhưng hơn thế nữa, các nghiên cứu gần đây của NASA và một số trường đại học tại Mỹ và Úc còn khám phá ra khả năng lọc khí độc của nhiều loại cây phổ thông trồng trong nhà, đặc biệt là các loại cây sau đây:

1. English Ivy:


- Tên khoa học: Hedera helix

- Có thể lọc các loại khí: benzene, toluene, octane, alpha-pinene and trichloroethylene, formaldehyde.

2. Mother-in-Law's Tongue:
- Tên khoa học: Sansevieria trifasciata

- Có thể lọc các loại khí: alcohol, acetone, benzene, formaldehyde, xylene.

3. Weeping Fig:


- Tên khoa học: Ficus benjamina

- Có thể lọc các loại khí: formaldehyde, ammonia, n-hexane, benzene.

4. Peace Lily:- Tên khoa học: Spathiphyllum


- Có thể lọc các loại khí: acetone, ammonia, benzene, ethyl acetate, formaldehyde, methyl alcohol, trichloroethylene, xylene, n-hexane, toluene.

5. Devil's Ivy:- Tên khoa học: Epipremnum aureum. Tên tiếng Việt: Cây Chầu Bà.

- Có thể lọc các loại khí: carbon monoxide, formaldehyde, benzene.

6. Flamingo Flower:- Tên khoa học: Anthurium

- Có thể lọc các loại khí: ammonia, formaldehyde, toluene, xylene, benzene.

7. Janet Craig:- Tên khoa học: Dracaena deremensis

- Có thể lọc các loại khí: trichloroethylene, formaldehyde, benzene.

8. Asparagus Fern:
- Tên khoa học: Asparagus densiflorus

- Có thể lọc các loại khí: benzene, toluene, octane, alpha-pinene and trichloroethylene.