THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 July 2011

Báo Mỹ: Còn 300 Tù Binh Mỹ Giam Dưới Hầm ở Hà Nội?

Báo Daily Record hôm 12-7-2011 đang một bản tin với dấu hỏi trên tựa đề, “Có phải Mỹ bỏ lơ chứng cớ còn tù binh Mỹ ở VN?”

Báo này có tòa soạn ở New Jersey, viết như sau:

Kể từ năm 1985, chính phủ Mỹ đã có các bản tin tình báo về tình hình tù binh Mỹ bị giam ở một nhà tù dưới hầm tại Hà Nội. Tuy nhiên, không có hành động nào để đưa các tù binh Mỹ về. Thí dụ, một bản tin tình báo như sau:

“Sở Quân Báo DIA Hoa Kỳ, Nguồn 8682: Một người cháu của lãnh tụ Cam Bốt, tên Heng Samrin, trốn sang Thái Lan cuối năm 1985, đầu 1986. Ông sau đó khai với các viên chức Mỹ sau khi tới rằng trong khi dự một khóa học ở Hà Nội tháng 9-1984, ông và 17 cán bộ Lào và VN dự trong khóa được đưa đi thăm một nhà tù khổng lồ dưới đất ở Hà Nôị, và khi vào trong tù, ông và những người khác quan sát thất khoảng 300 tù binh Mỹ còn bị giam ở đó. Ông giải thích rằng Thủ Tướng VN Phạm Văn Đồng cho phép thăm vì “ông ta muốn cho thấy sự dũng cảm của bộ đội VN và sức mạnh chủ nghĩa cộng sản bằng cách cho thấy ngưòời VN có thể hạ nhục người Mỹ.’

“Người Cam Bốt này giải thích rằng vào buổi sáng ngày 12-9, ông và các cán bộ khác rời văn phòng Ủy Ban Trung Ương Đảng ở Hà Nội, và đi xe khoảng 15 phút. Ông nói, mắt của họ bị bịt lại trong toàn bộ chuyến đi, và cho tới khi được vào dưới hầm mới mở băng mắt ra. Ông mô tả nhà tù vuông với cạnh 100 mét, và được nói có 30 phòng giam. Ông nói ông và các cán bộ đích thân thấy người Mỹ trong ba trong các phòng giam này, khoảng 100 tù binh Mỹ trong một phòng giam. Ông nói, người Mỹ có vẻ như ở cuối lứa tuổi 30s và ‘rất gầy ốm và xanh với râu dài.’ Một số bị đầu hói. Tất cả mặc thường phục xanh, một số chống gậy.’”

Baì viết ký tên John J. Tobak.

Source:  http://www.dailyrecord.com/article/20110714/NJOPINION02/307140005/Is-U-S-ignoring-evidence-Vietnam-POWs- 

Is U.S. ignoring evidence of Vietnam POWs?

 Since 1985, the U.S. government has been in possession of intelligence reports regarding the detainment of American POWs in a secret underground prison in Hanoi, Vietnam. No action, however, has been taken to bring these men home. Just one example of these reports is the following:

“DIA (Defense Intelligence Agency) Source 8682: A nephew of Cambodian leader, Heng Samrin, fled his country to neighboring Thailand in late 1985, early 1986. He told U.S. officials soon after his arrival that while attending a study course in Hanoi in September 1984, he and 17 other Lao and Vietnamese officials attending the course were taken on a tour of a large underground prison in Hanoi and that while inside the prison he and the others observed approximately 300 American POWs being detained there. He explained that Vietnamese Premiere Pham Van Dong had permitted the visit because ‘he wanted to demonstrate the bravery of Vietnamese troops and [the] power of Communism by showing how the Vietnamese were able to humble the Americans.’

“The Cambodian explained that on the morning of Sept. 12, he and the other officials left the Hanoi Central Party Committee office and drove for about 15 minutes. He said the officials’ eyes were covered during the entire trip and remained covered until the group was inside the underground facility. He described the prison as being 100 by 100 meters in size and said he was told it contained a total of 38 cells. He said he and the others personally observed the Americans in three of these cells, approximately 100 to a cell. He said the Americans appeared to be in their late 30s and were ‘very slender and pale with long beards.’ Some were bald. All were dressed in blue civilian clothes and some used canes.”
John J. Tobak
MADISON