THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 April 2011

700 tỷ đồng để tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND


Việt Nam đã chi ngân sách 700 tỷ đồng cho việc tổ chức bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp sắp diễn ra vào ngày 22/5 sắp tới.

Đây là lần đầu tiên Nhà nước Việt Nam tổ chức 2 cuộc bầu cử chung trong một ngày. Trước đây hai cuộc bầu cử thường cách nhau khoảng 2 năm. Trong cuộc bầu cử cuối tháng 5 sắp tới, cả nứơc có hơn 91.000 khu vực bỏ phiếu. Bộ Nội vụ Việt Nam cho biết mỗi tỉnh có khoảng 4.000 tới 5.000 cán bộ  phục vụ công tác bầu cử.   Vào ngày 22/5 sắp tới, cử tri Việt Nam sẽ đi bầu 500 đại biểu Quốc hội và 3.200 đại biểu cấp tỉnh. Việt Nam theo chế độ một đảng cộng sản toàn trị, việc tuyển chọn ứng cử viên vào Quốc hội mang tính cơ cấu định trước. Tuy vậy trong nhiệm khóa sắp chấm dứt, quốc hội Việt Nam của những người cùng một đảng đã thể hiện tinh thần tự cởi trói dám phê phán nhiều hơn. Quốc hội khóa 12 đã bác bỏ dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, một dự án được mô tả là lãng phí và không hiệu quả. Trong nhiều phiên họp, các đại biểu cũng đã mạnh mẽ phê phán 2 dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên từng được Bộ chính trị và chính phủ thông qua.