THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 March 2011

Đã bầu được chủ tịch UBND TP Thanh Hóa


25/03/2011 22:21:25
Ngày 24/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã ký quyết định số 899/QĐ- UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2004-2011. 
TIN LIÊN QUAN

Theo quyết định nêu trên, chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Đào Trọng Quy - tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, giữ chức vụ chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2004-2011. Ông Đào Trọng Quy được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trước đó, vào ngày 22/3, tại kỳ họp thứ 18 HĐND TP Thanh Hóa khóa XIX đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh ủy viên thường trực HĐND, chủ tịch UBND và ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2004-2011 theo đúng các quy định của pháp luật. Ông Đào Trọng Quy - tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy phụ trách chính quyền - được bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2004-2011 với số phiếu tín nhiệm 35/38 (đạt 97,2%).

Được biết, trước khi được bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, ông Đào Trọng Quy từng giữ chức phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn, rồi chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

(Theo TTO)