THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 January 2011

# VP/LS CHHV Ye^u Ca^`u Ba'o CAND Xin Lo^~i Vi` Vu Kho^'ng

Đúng là một bọn công an lưu manh vu khống người yêu nước.
 

VP/LS Cù Huy Hà Vũ yêu cầu Báo Công An Nhân Dân cũa CS xin lỗi vì vu cáo

15/01/11 2:51 PM
http://www.nuvuongcongly.net/images/Congancondangconminh.jpg
 

Vẫn biết nghề của tờ Công an nhân dân là bóp méo, vu cáo, dựng chuyện… vì không như thế không phải là công an, một lực lượng chỉ biết "Còn Đảng, còn tiền".

Màn kịch được đảng và công an dựng lên vu cáo ông Cù Huy Hà Vũ xem chừng quá đê tiện và vụng về đã bị vạch mặt, mũi nhọn của việc vu cáo đó là tờ CAND.

Nhưng nếu như đa số dân chúng không chấp tờ báo này vì sợ, vì ngại, vì biết sẽ cù nhầy và cùn chỉ dựa vào súng đạn và võ bẩn… thì Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ vẫn căn cứ pháp luật để yêu cầu xin lỗi và cải chính việc vu cáo công dân.

Nữ Vương Công Lý