THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 January 2011

Re: [DANTOCVIET] Fw: Ð? nh? l?i m?t th?i...Bao Cap !

Vô cùng kinh hoàng, đến năm 1988 mà vẫn còn chế độ tem phiếu, trong khi VNCH
thừa mứa vật chất.  Tại sao đến bây giờ, họ vẫn còn định hướng XHCN kinh hoàng ???
 
 
In a message dated 1/15/2011 6:38:22 P.M. Eastern Standard Time, longdienvn@yahoo.com writes:
 ----- Forwarded Message ----
From: Vinh Phan <phanvinh@sbcglobal.net>
To: vietthu45@yahoo.com; themummyp@yahoo.com; phugia@hotmail.com; ken4style@yahoo.com; hauducvo2000@yahoo.com; binh_d_pham@hotmail.com; yeuvy27885@yahoo.com; locvo21@yahoo.com; art76713@yahoo.com; wellsage007@gmail.com; trunghainguyen1@yahoo.com; anna791@sms.at; tran304@gmail.com; trucle9@yahoo.com; phunguyen3390@yahoo.com; buitrungtruc87@yahoo.fr; tranmongvu@googlemail.com; hungphan008@yahoo.com; hi5forhrinvn@yahoo.com; yen_vlink@yahoo.com; longdienvn@yahoo.com
Sent: Sat, January 15, 2011 12:22:26 AM
Subject: Fw: Để nhớ lại một thời...Bao Cap !--- On Thu, 1/13/11, truc le <trucle9@yahoo.com> wrote:

From: truc le <trucle9@yahoo.com>
Subject: Để nhớ lại một thời...Bao Cap !
To:
Date: Thursday, January 13, 2011, 4:40 PMSubject:  Để nhớ lại một thời...Bao Cap !.


.


. Để nhớ lại một thời...Bao Cap !


Rồi 1 ngày không xa lắm, sẽ có nhieu người viết:

"Để nhớ lại một thời nhân dân Việt Nam khổ đau dưới ách Cộng Sản."


Bạn nhìn kỹ chữ nghĩa của Xứ "Dân Chủ Cộng Hòa "
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
ha...ha...ha... 

Tem phiếu thời bao cấp

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/no-8.jpg
Thời bao cấp có rất nhiều loại tem phiếu, không thể nhớ hết được. Ví dụ Phiếu chứng nhận máy thu thanh chẳng hạn, tui quên khuấy đi mất. Còn các loại tem gạo, tem vải, tem đường thì nhiều vô kể. Trung ương phát hành rồi về tỉnh còn phát hành tem phiếu riêng, lại còn quân đội, công an, khu này khu kia, miền Nam miền Bắc, nhiều lắm. Năm nay phát hành loại này, năm sau phát hành loại khác. Nếu sưu tập đầy đủ có lẽ lên đến ngàn loại. Tui cũng sưu tầm được gần trăm loại, nay chọn một số loại tiêu biểu trưng ra cho bà con xem, để nhớ một thời hào hùng một thời đau khổ, hi hi.
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/bia-mua-chat-dot-1-13.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/giay-chung-nhan-so-huu-xe-dap-1-4.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/mat-sau-phieu-mua-phe1bba5-tc3b9ng-xe-c491e1baa1p-4b1.jpg
 
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/phieu-cung-cap-thit-cc6a1-c491e1bb99ng-7.jpg
5
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/phieu-duong-8.jpg
 
 
10
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/phieu-may-thu-thanh-3b.jpg
 
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/so-mua-lc6b0c6a1ng-thc6b0c-1.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/tem-ge1baa1o-3.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/tem-luong-thuc-21.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/tem-luong-thuc-1.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/no-5.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/no-18.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/phieu-phan-phoi1.jpg
 
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/no-14.jpg
 

--
NGUYEN Van Mui


http://www.bandoo.com/wp/ie.php?plg=ie&ad2=117&subs=yahoo&elm=sign


__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___