THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 January 2011

Cập nhật Đại Hội Đảng lần thứ 11


Sáng ngày hôm nay, thứ Bảy 15 tháng 01 Đại hội Đảng lần thứ 11 bắt đầu vào phần thảo luận nhân sự. Dự kiến trong khi thảo luận về tiêu chuẩn cho các chức vụ trong ban chấp hành Trung ương Đảng cần phải mất ba ngày mới chấm dứt.

Sau khi thảo luận về số lượng Ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết các đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết đồng ý trong khóa 11 sẽ có 175 Ủy viên trung ương chính thức, so với hiện nay là 158. Về ủy viên trung ương dự khuyết có 25 người thay vì 20 người như hiện nay.

Trong phần tham luận đại hội đảng nhiều ý kiến đáng chú ý đã được báo chí loan tải. Một phát biểu được xem là phản ảnh đúng ý nguyện người dân hiện nay được ông Đỗ Hoài Nam, chủ tịch Viện Khoa Học và Xã Hội Việt Nam phát biểu làm cho hội trường nóng lên.

Ông Đỗ Hoài Nam nói Đảng cần nhìn thẳng vào sự thật để thấy thực tế đang xảy ra trên toàn xã hội hiện nay. Đảng ngày càng xa rời quần chúng và vô cảm với dân khiến họ giảm lòng tin vào Đảng một cách trầm trọng.

Ông Nam nhấn mạnh rằng nếu tình trạng này còn kéo dài thì Đảng sẽ mất. Vì mất dân là mất Đảng.

Ông Đỗ Hoài Nam còn nhấn mạnh ở chỗ Đảng phải tuân theo hiến pháp và pháp luật.

Báo Tuổi Trẻ trích đăng nguyên văn lời ông Nam nói rằng"cầm quyền vì dân và dựa vào dân. Cầm quyền theo hiến pháp và pháp luật một cách khoa học. Cầm quyền dân chủ sẽ tạo những nền tảng bền vững để Đảng Cộng Sản Việt Nam cầm quyền trường tồn".

Ông Nam nhấn mạnh đối với chính phủ thì Đảng phải tôn trọng chức năng quản lý và điều hành đất nước tránh không được lấy chính trị dẫn dắt chính phủ vào các chính sách kinh tế vĩ mô.

Ông Nam cũng nhắc lại Đảng cần phải dân chủ, công khai, công bằng trong công tác cán bộ khi tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ vào các chức vụ lãnh đạo hệ thống chính trị.

Tham luận của ông Đỗ Hoài Nam được báo chí đồng loạt đăng tải trong ngày hôm nay.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.