THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 December 2010

# Ti?ng Nói Anh Caliguy999 (2) V? Hi?n Tình Xã H?i Banh Chành

 
# Tiếng Nói Anh Caliguy999 (2) Về Hiện Tình Xã Hội Banh Chành
 
http://mylinhng.multiply.com/journal/item/1842/1842


Qúy vị có thể lắng nghe một tiếng nói đặc biệt, anh Caliguy999 trong
Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (*1).  Là một người trẻ, đầy năng lực, anh Caliguy nói chuyện rất lưu loát, giọng anh miền Nam, nghe rất rõ, như một xướng ngôn viên của một đài phát thanh. Tiếng nói anh rất thu hút, rất được lòng người nghe, đôi lúc căm phẫn. Ngoài ra, anh rất giỏi về kỹ thuật điện toán, và điều hành rất giỏi về vai trò chủ room của Diễn Đàn Chính Trị, hôm nay xin được giới thiệu tiếng nói của anh cùng qúy vị, mong rằng qúy vị cùng hưởng ứng và lắng nghe tiếng nói của anh.

Ngày 30 tháng 11 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:
1) (*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.

2) 5 đoạn băng ghi âm MP3 thứ 2 của anh Caliguy999, rất đặc biệt, vào thời điểm một ông Washington đổi lấy 21 ngàn 600 thằng Hồ:
 

Attachment: CaliGuy 21.mp3
Attachment: CaliGuy 22.mp3
Attachment: CaliGuy 23.mp3
Attachment: CaliGuy 24.mp3
Attachment: CaliGuy 25.mp3