THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 June 2013

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com
web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com
www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Tuần Lễ Thứ 261
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)

Chủ Nhật June 9th, 2013

Chủ Đề Hội Luận

Ý Nghĩa & Thành Quả Ngày
Tổng Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam June 3-4, 2013
Tại Tòa Bạch Ốc & Quốc Hội Hoa Kỳ

Tham dự & Trình bày
Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng
Giám Đốc BPSOS
Ông Trần Viết Hùng
Tổng Thư Ký Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại
Anh Ngô Thái & Anh Nguyễn Thanh Chính
Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa


Trân trọng,

Lạc Việt

Một số hình ảnh Tổng Vận Động Nhân Quyền Cho VN
http://www.flickr.com/photos/38928609@N02/sets/72157633986342535/

Thông tin về Tổng Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam
http://www.machsong.org/