THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 June 2013

Chiến Dịch Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản: Cần Thêm Hồ Sơ Ở Một Số Tiểu Bang


Đòi Tài Sản
Chiến Dịch Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản: Cần Thêm Hồ Sơ Ở Một Số Tiểu Bang

Thông Báo của BPSOS, ngày 23/06/2013
Vấn đề công dân Hoa Kỳ bị chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt tài sản đã được chính thức nêu lên tại hai buổi điều trần liên tiếp trong tháng 6 ở Hạ Viện Hoa Kỳ.
Ngày 4 tháng 6, các nạn nhân và nhân chứng chuyên gia trình bày với Hạ Viện về tình trạng lên đến cả trăm nghìn công dân Mỹ gốc Việt đã bị chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt tài sản vào cuối năm 2003.
Tại buổi điều trần ngay ngày hôm sau, nhiều vị dân biểu chất vấn giới chức Bộ Ngoại Giao về vai trò của Hành Pháp trong việc bảo vệ tài sản của công dân Hoa Kỳ đã bị Việt Nam xâm phạm tài sản. Các giới chức Bộ Ngoại Giao không có câu trả lời và hứa sẽ trả lời bằng văn thư sau khi hội ý trong nội bộ.
Đây là một bước tiến đáng kể trong chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” vì Quốc Hội là nơi làm luật và có thẩm quyền cũng như trách nhiệm theo dõi Hành Pháp trong việc thi hành luật quốc gia.
Chúng tôi đang vận động các Dân Biểu lẫn Thượng Nghị Sĩ áp lực Hành Pháp áp dụng các biện pháp chế tài luật định: lập tức ngưng mọi khoản ngoại viện cho Việt Nam, và ngăn mọi khoản tiền cho Việt Nam vay từ Ngân Hàng Thế Giới và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu.
Song song, chúng tôi vận động từng vị thượng nghị sĩ cản chặn không cho Việt Nam tham gia vào thương ước mậu dịch tự do Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership, viết tắt là TPP) cho đến khi chính quyền Việt Nam đồng ý thương lượng việc bồi thường. TT Obama định trình TPP lên cho lưỡng viện Quốc Hội chuẩn duyệt vào cuối năm nay. Dù một thượng nghị sĩ lên tiếng, Hành Pháp sẽ quan tâm vì chỉ một thượng nghị sĩ cũng có thể tạo trục trặc hay chậm trễ cho thương ước.


Trong thời gian 6 tháng tới đây, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hai mũi vận động trên nhằm đặt Hành Pháp Obama vào thế phải cân nhắc để không bị cáo buộc là cố tình vi luật hay bị khựng trong chính sách đối ngoại. Đây là cách ép Hành Pháp Hoa Kỳ dùng luật Hoa Kỳ để can thiệp cho quyền và lợi ích của công dân Hoa Kỳ, khác với những người trước đây tự mình về Việt Nam, trong tư thế công dân Việt Nam, để xin chính quyền Việt Nam cứu xét theo luật Việt Nam.
Số cả trăm hồ sơ đòi tài sản mà chúng tôi đã thu nhận tập trung ở 15 tiểu bang: California, Colorado, Georgia, Hawaii, Louisiana, Maryland, Massachusetts, North Carolina, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Texas, Virginia, và Washington.  Trong giai đoạn vận động sắp đến, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận hồ sơ của đồng hương ở các tiểu bang này nhưng rất mong thu thập hồ sơ từ 35 tiểu bang còn lại; càng trải rộng địa bàn vận động thì chúng ta càng có cơ hội tìm được vị thượng nghị sĩ sẵn sàng lên tiếng.
Các hồ sơ mà chúng tôi đang muốn thu thập gồm những ai đã là công dân Hoa Kỳ trước ngày 26 tháng 11, 2003 và khi bỏ nước ra đi (theo bất kỳ diện nào) tài sản để lại đã bị nhà nước Việt Nam quản lý; hoặc những ai đang là công dân Hoa Kỳ và trước đây, khi còn ở Việt Nam, đã bị bắt ký thác vàng bạc, của cải vào ngân hàng nhà nước mà đến nay vẫn chưa được hoàn trả.
Những ai ở một trong hai trường hợp này, xin liên lạc cô Kim Cúc qua email: taisan@bpsos.org hoặc qua điện thoại: 703-538-2190.
Rất mong quý cơ quan truyền thông và quý đồng hương giúp phổ biến rộng rãi tin tức này.


Note:

Posted on Sunday, June 23 @ 20:09:19 EDT by ngochuynh