THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 April 2013

Đổi tên nước: Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang đứng trước ngã ba đườngNguyên Anh (Danlambao) -Theo tin báo “lề đảng” quốc hội đang bàn về tên nước, trong đó có hai luồng dư luận:

1. giữ nguyên tên nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. lấy tên cũ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa [1]

Nếu giữ nguyên tên cũ tức là vẫn còn là một quốc gia cộng sản do đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa từ đó sẽ có các hệ lụy:

- Quốc tế sẽ đánh giá thấp VN vì chủ nghĩa CS đã gần như bị diệt vong từ chính cái nôi tạo ra nó (bây giờ đã là Liên Bang Nga)

- Không thể trở thành đồng minh với các quốc gia hùng mạnh như Mỹ, Úc, Anh vì nhà cầm quyền Cs Việt Việt Nam nhìn họ như bọn đế quốc và ngược lại nguyên tắc của Uncle Sam là không làm đồng minh với CS. Do đó, Việt Nam (VN) chỉ có thể là đối tác hoặc đối tác chiến lược chứ không thể tiến thêm một bước là có hiệp định liên minh quân sự đồng minh.

Và trong đó, do chỉ là đối tác nên VN sẽ phải chịu nhiều sức ép về kinh tế như Mỹ đã áp luật phá giá tôm và tiếp sau đó các mặt hàng khác sẽ cùng chung số phận! Về quân sự khi chiếm được miền Nam nhà cầm quyền đã tiếp thu được rất nhiều vũ khí, khí tài của chế độ Đệ nhị Cộng hòa bỏ lại nhưng do thời gian đã lâu một số bị han gỉ, một số không có phụ tùng thay thế nên không thể sử dụng được (tiểu liên AR15, trực thăng UH). Nhà cầm quyền đã cố gắng thương lượng với chính phủ Mỹ để mua phụ tùng thay thế. Nhưng dù có “rất muốn” các chính khách Hoa Kỳ vẫn không thể nào thuyết phục được Quốc Hội Hoa Kỳ tán thành (điều kiện phía Mỹ đưa ra là Dân chủ & Nhân quyền.)

Do thấy được điều đó, nên nhà cầm quyền VN mong muốn thay đổi nhưng “có lẽ” chỉ là cái tên hiệu còn bên trong đó Dân chủ và Nhân quyền có thể lấp liếm cho qua. Một nhà nước dân chủ thì không có chuyện ngăn cấm công dân nước mình tiếp xúc với các chính khách Hoa Kỳ như đối với Ls. Nguyễn Văn Đài hay Bs. Phạm Hồng Sơn vừa qua?

Nhưng chưa hết! Khi đã đưa dân chủ làm quốc hiệu tức là thể hiện mong muốn của nhà cầm quyền hiện nay cho toàn thể dân tộc VN thì bắt buộc:

1. Thả ngay các nhà bất đồng chính kiến bị gán tội theo điều 88 BLHS.
2. Chấp nhận quốc hội đa đảng phái, tổ chức nào cũng có quyền như đảng cầm quyền.
3. Chấp nhận tự do ngôn luận trong đó nền báo chí tư nhân sẽ ra đời và không kiêng nể một ai vi phạm pháp luật.
4. Viết lại các bộ luật trong chế độ mới trong đó tôn trọng các quyền tự do cơ bản của con người.
5. Chấp nhận tự do tôn giáo trong đó các nhà truyền giáo không có nghĩa vụ phải tham gia bất cứ hội đoàn nào nhà nước quản lý.

Đó chỉ mới là 5 điều kiện tiên quyết cần có của một quốc gia dân chủ, nhưng sẽ bổ sung khi các đảng phái ngồi lại với nhau soạn thảo bộ luật mới.

Liệu nhà cầm quyền VN có đủ cam đảm đối diện với sự thật không hay chỉ là kêu gọi dân chủ theo kiểu đánh trống bỏ dùi?