THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2012

Bộ Công an cấm tác giả Anh nhập cảnh

Bộ Công an cấm tác giả Anh nhập cảnh

Việt Nam là đất nước cấm cửa các tác giả vì những gì họ viết ra.