THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 October 2012

Phải chăng đây là “bản sắc” của Thăng Long 1000 năm... văn vật?

Dạo này giới “trí thức” Hà thành đang xôn xao tranh nhau khoe bao nhiêu lời châu ngọc để mô tả cái “bản sắc” của Thăng Long 1000 năm... văn vật.
Tại hạ không phải là người Hà Nội, chẳng dám lạm bàn, chỉ trộm nghĩ: để thấy rõ cái “bản sắc” ấy, có lẽ không gì cụ thể bằng xem người Thăng Long – Hà Nội ăn mặc, đi đứng, biểu hiện ra sao trong cái “đại lễ 1000 năm Thăng Long” cực kỳ hoành tráng, tốn kém đến hàng tỉ đô-la sắp khai mạc vào ngày 1.10.2010 tại Hà Nội và kéo dài đến ngày 10.10.2010. Một cái ĐẠI lễ như thế thì chắc chắn là một cơ hội cực kỳ quan trọng để khoe cái “bản sắc”.
Thế nhưng, lạ thay, cái ngày khai mạc 1.10.2010 ấy cũng đúng y là ngày quốc khánh 61 năm của Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc! Vì thế nên thiên hạ cũng đang xôn xao bàn tán về cái sự bí ẩn này.
Tại hạ ngẫm nghĩ: liệu cái “bản sắc” của Thăng Long 1000 có dính dấp gì với cái “bản sắc” của Trung Quốc hay không?
Dưới đây là những hình ảnh thấy trên báo chí. Tại hạ xem đi xem lại, và đang thử ngẫm nghĩ lan man. Xin mời chư vị độc giả cùng xem và so sánh, thử có cao kiến gì nẩy ra chăng:
 
Dân Quảng Châu rước hồng kỳ dưới thời Đại Cách mạng Văn Hoá của Mao Trạch Đông
 
Dân Hà Nội thời bây giờ đang diễn tập rước hồng kỳ chào mừng 1000 năm Thăng Long (sẽ khai mạc nhằm ngày 1.10.2010, tức là ngày quốc khánh 61 năm của Cộng hoà Nhân dân Trung quốc!)

Công nhân Bắc Kinh dưới thời Đại Cách mạng Văn Hoá của Mao Trạch Đông
 
Công nhân Hà Nội thời bây giờ trong lúc tập diễn hành chào mừng 1000 năm Thăng Long (sẽ khai mạc nhằm ngày 1.10.2010, tức là ngày quốc khánh 61 năm của Cộng hoà Nhân dân Trung quốc!)

Lính Bắc Kinh diễn hành chào mừng ngày quốc khánh 60 năm của Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc (1.10.2009)
 
Lính Hà Nội tập diễn hành để chào mừng 1000 năm Thăng Long (sẽ khai mạc nhằm ngày 1.10.2010, tức là ngày quốc khánh 61 năm của Cộng hoà Nhân dân Trung quốc!)

Nữ quân nhân Bắc Kinh diễn hành chào mừng ngày quốc khánh 60 năm của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc (1.10.2009)
 
Nữ quân nhân Hà Nội tập diễn hành chào mừng 1000 năm Thăng Long (sẽ khai mạc nhằm ngày 1.10.2010, tức là ngày quốc khánh 61 năm của Cộng hoà Nhân dân Trung quốc!)

Vân vân và vân vân...
“Bản sắc” của Thăng Long – Hà Nội kể ra cũng... độc đáo nhỉ!