THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 October 2012

Gian truân con đường "học hành"

Gian truân cho học sinh VN trên đường tới trường vào dịp triều cường lên cao (17/10/2012) (rất may trời không mưa). Không lẽ đây là con đường XHCN ?!