THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 May 2012

Thông Báo và Lịch Trình Sinh Hoạt Yểm Trợ Khối 8406

Thông Báo và Lịch Trình Sinh Hoạt
Yểm Trợ Khối 8406

Din Ðàn Ym Tr Khi 8406 & Phong Trào Dân Ch Vit Nam


Tranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com web: www.freevietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn: Chính trị Tranh Luận Dân Chủ

Chủ Nhật May 27th, 2012


Tuần Lễ Thứ 210

Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00pm - 1:00am (NewYork)
9am - 12:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)Chủ Ðề Hội Luận:

Ý Nghĩa Của Sự Dấn Thân

(Vinh Danh Các Thanh Niên Yêu Nước Cồn Dầu)

Diễn Giả: Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406