THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 May 2012

HÌNH ẢNH MẸ VIETNAM NẤU CƠM CHO LÍNH MỸ !

Ăn đi con . Tội nghiệp , 
Mệ thuơng tụi bay quá.!!!


 
Feb131968inHue
Bức ảnh này được chụp ngày 13 tháng 2 năm 1968 tại Huế.