THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 January 2012

Yêu cầu xử lý kỷ luật một lãnh đạo Bộ Y tế


(Dân trí) - Kỳ họp thứ 9 UB Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số vụ việc liên quan đến Bộ Y tế và Tập đoàn Công nghiệp Cao su. Theo đó, UB yêu cầu thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với một đảng viên là lãnh đạo Bộ Y tế.
 >> Kiểm điểm một Đảng viên thuộc diện Ban bí thư quản lý
 >> Ủy ban Kiểm tra TƯ vào cuộc vụ Thứ trưởng Cao Minh Quang

Trong hai ngày 4 và 5/1/2012, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 9. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Kỳ họp. 

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã thảo luận, xem xét, kết luận một số vụ việc sau:

1. Xem xét kết luận tố cáo đối với 1 đảng viên là lãnh đạo Bộ Y tế, thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Sau khi xem xét, UBKT Trung ương kết luận có vi phạm, yêu cầu các tổ chức đảng thực hiện quy trình xử lý kỷ luật.

2. Xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc, Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

UBKT Trung ương biểu quyết đề nghị không thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với nguyên Tổng Giám đốc, Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đồng thời đề nghị xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức khiển trách.

TTXVN