THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 June 2011

Các tổ chức tín dụng bắt buộc phải tăng dự trữ ngoại tệ


Kể từ 1/6 các tổ chức tín dụng phải tăng dự trữ ngoại tệ bắt buộc thêm 1 điểm phần trăm. Đây là lần thứ nhì, Ngân hàng nhà nước tăng mức dự trữ ngoại tệ bắt buộc, sau khi đã tăng 2 điểm phần trăm cách nay một tháng.

Với quyết định hiệu lực ngay từ 1/6, tỷ lệ dự trữ bắt buộc với tiền gởi dưới 12 tháng bằng ngoại tệ của các ngân hàng thương mại là 7% trên tổng số dư ngoại tệ tiền gởi. Với tiền gởi ngoại tệ trên 12 tháng  tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 5% tổng số dư .
Các ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn , Quĩ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác được áp dụng tỷ lệ ít hơn 1% so với các ngân hàng thương mại, tức 6% và 4% đối với tiền gởi ngoại tệ dưới và trên 12 tháng.
Mặt khác, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng vừa ban hành thông tư qui định các Tổng công ty, Tập đoàn Nhà nước phải bán hết ngoại tệ  cho các tổ chức tín dụng kể từ 1/7. Số ngoại tệ buộc phải bán là ngoại tệ trên tài khoản tiền gởi ngoại tệ có kỳ hạn và không kỳ hạn của các đơn vị này.