THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 April 2011

# Tin Tòa Án 2

# Tin Tòa Án 2
 
Tin giờ chót, chị Nguyễn Thị Dương Hà và cô Cù Thị Xuân Bích, vợ và em gái của TS Cù Huy Hà Vũ đã được phép vào tham dự phiên tòa.  
 
Phiên tòa này đang được hàng triệu người trên thế giới để ý đến, tờ báo lớn của nước Mỹ New York Time cũng đã đăng tin về tòa án, các tôn giáo lớn như Công Giáo, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo, Tin Lành để có những văn thư hỗ trợ cho TS Cù Huy Hà Vũ.