THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 April 2011

Thâm thủng mậu dịch 5 tỷ đô la trong 1 tháng


Thâm thủng mậu dịch của Việt Nam trong tháng tư lên đến gần 5 tỷ đô la.

Tổng Cục thống kê Việt Nam hôm nay cho biết xuất khẩu  của Việt Nam ước tính đạt 26,94 tỷ đô-la trong 4 tháng đầu năm, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Quần áo và dệt may vẫn là những mặt hàng chiếm tỷ lệ hàng đầu trong kim ngạch xuất khẩu, với mức thu 3,93 tỷ đô-la. Tiếp đó là dầu thô với mức 2,46 tỷ đô-la.
Trong khi đó, Việt Nam sử dụng 31,83 tỷ đô-la cho nhập khẩu, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đẩy mức thâm hụt thương mại lên 4,89 tỷ đô-la, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các mặt hàng nhập khẩu tăng chủ yếu là máy móc, xăng dầu và vải vóc.