THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 April 2011

# Nhà Tho+` Dòng Chúa Cu+'u Thê' Dda~ Câ`u Nguyê.n Cho GS Hoàng Và Các Nhà DC

 
http://giaithecongsan2011.multiply.com/journal/item/53/53 (# Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Đã Cầu Nguyện Cho GS Phạm Minh Hoàng Và Các Nhà Dân Chủ Đang Bị Giam Cầm)