THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 February 2011

Ông Huỳnh Đảm xin thôi chức chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN


15/02/2011 10:26:59

Ngày 14/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2010, xác định chương trình phối hợp, thống nhất hành động trong năm 2011 và một số nội dung quan trọng khác. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã chủ trì hội nghị.

Ông Huỳnh Đảm. Ảnh tư liệu.
Ông Huỳnh Đảm. Ảnh tư liệu.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Huỳnh Đảm cho biết một số nội dung quan trọng được Mặt trận góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội XI đã được đại hội tiếp thu như vấn đề tham nhũng, mở rộng dân chủ, đại đoàn kết dân tộc…
 
Đáng chú ý, đại hội xem xét lại vai trò của Mặt trận như là một liên minh chính trị chứ không phải liên hiệp. Điều này được khẳng định ở tầm cương lĩnh, có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động của Mặt trận trong thời gian tới. Từ đó bổ sung và phát triển Mặt trận là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
 
Cũng tại hội nghị, ông Huỳnh Đảm cũng trình bày nguyện vọng cá nhân xin được thôi chức chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN do tuổi cao (62 tuổi) và đã không ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. 
 
"Mặc dù có một số đoàn đại biểu giới thiệu tôi vào Ban chấp hành trung ương khóa XI, nhưng với lòng tự hào của một chủ tịch MTTQ VN và lòng tự trọng của một người đảng viên cộng sản, căn cứ vào quy định về độ tuổi tham gia ban chấp hành, tôi đã báo cáo là xin rút, không ứng cử vào trung ương nữa. Tôi có nguyện vọng là thôi giữ chức chủ tịch MTTQ VN" , ông Đảm bày tỏ. 
 
Sau khi thảo luận, đa số ý kiến trong đoàn chủ tịch đều cho rằng từ xưa đến nay, những người đảm nhiệm chức chủ tịch MTTQ VN tuổi cao là bình thường, miễn là có đủ uy tín và sức khỏe, xét trên các khía cạnh này thì ông Huỳnh Đảm nên tiếp tục đảm nhiệm cương vị chủ tịch.
 
(Theo SGTT)