THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 February 2011

# Hie^.n Ta.i Ddo^`ng Ba`o Ddang Bie^?u Ti`nh Ta.i Nha` Tho+` Ddu+'c Ba`

# Hiện Tại Đồng Bào Đang Biểu Tình Đông Đảo Tại Nhà Thờ Đức Bà 
 
Theo phóng viên Nguyễn Nam Phong của Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ phỏng vấn một người dân trong đoàn biểu tình đã kéo đến Nhà Thờ Đức Bà, và cũng đang đối đầu với công an tại đây, không biết rõ vụ việc sẽ diễn tiến ra sao.  Mong qúy vị trong nước biết tin này, nên đi ra đường tập thể dục.
 
Ngày 27 tháng 2 năm 2011
Xin phổ biến tự do