THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 July 2013

So Sánh Tàu Ngầm Kilo Của CSVN Với Tàu Ngầm Của Disneyland


 California's Disneyland - Submarine


Vietnam's Submarine (Kilo)

Nhìn xem cái nào đẹp hơn cái nào ?