THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 July 2013

Đặc công Việt Nam biểu diễn chống khủng bố!

TPO - Lực lượng chuyên trách chống khủng bố quân đội đã biểu diễn võ thuật và thực hành bắn bia cố định bằng nhiều loại súng ở các cự ly, tiêu diệt mục tiêu.

Chấp hành chỉ lệnh của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Đặc công tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố (2003-2013).

Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Tổng cục II, Tổng cục Kỹ thuật; đại biểu chỉ huy tham mưu các Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội….
Trung tướng Nguyễn Trung Thu và các đại biểu thăm quan gian trưng bày trang bị, vũ khí cho lực lượng chống khủng bố quân đội
Trung tướng Nguyễn Trung Thu và các đại biểu thăm quan gian trưng bày trang bị, vũ khí cho lực lượng chống khủng bố quân đội.
Hội nghị thống nhất đánh giá: Trong 10 năm qua, cấp ủy, chỉ huy cấc cấp đã quán triệt nghiêm chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ phòng, chống các hoạt động khủng bố; tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiên cứu nắm chắc địa bàn, mục tiêu; xây dựng kế hoạch tác chiến, làm tốt công tác hiệp đồng với các lực lượng trong và ngoài quân đội.
Lực lượng chuyên trách chống khủng bố quân đội biểu diễn võ thuật và thực hành bắn bia cố định bằng nhiều loại súng ở các cự ly, tiêu diệt mục tiêu
Lực lượng chuyên trách chống khủng bố quân đội biểu diễn võ thuật và thực hành bắn bia cố định bằng nhiều loại súng ở các cự ly, tiêu diệt mục tiêu.
Tổ chức tốt việc huấn luyện kỹ thuật với huấn luyện chiến thuật và rèn luyện thể lực, huấn luyện dã ngoại, diễn tập theo các phương án tác chiến, trên mọi địa hình, thời tiết với cường độ cao; tham gia tích cực, hiệu quả các cuộc diến tập, qua đó nâng cao trình độ, năng lực tham mưu, hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng chống khủng bố, như: Diễn tập CKB-05; CH-05; CKB-06; HN-07; KNKB-2012; sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, tết và các sự kiện trọng đại của đất nước; nghiên cứu, đổi mới công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm cho lực lượng chống khủng bố toàn quân... Lực lượng chống khủng bố quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nhiệm vụ phòng, chống khủng bố những năm tới: Trước tình hình thế giới, khu vực vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động khủng bố vẫn và sẽ xảy ra ở một số quốc gia; các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá nước ta. Vì vậy, phòng, chống khủng bố là trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó Công an và Quân đội giữ vai trò nòng cốt.
Lực lượng chuyên trách chống khủng bố quân đội luyện tập giải thoát con tin bị bắt giữ trên xe ô tô; bắt giữ phần tử khủng bố
Lực lượng chuyên trách chống khủng bố quân đội luyện tập giải thoát con tin bị bắt giữ trên xe ô tô; bắt giữ phần tử khủng bố.
Lực lượng chuyên trách chống khủng bố toàn quân tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ phòng, chống các hoạt động khủng bố, Luật phòng, chống khủng bố đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 12/6/2013; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh chiến đấu cho các lực lượng làm nhiệm vụ chống khủng bố; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, mục tiêu. Tổ chức duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo các phương án cả thường xuyên và đột xuất.
Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu chống khủng bố, nhất là diễn tập phối hợp hiệp đồng các lực lượng chống khủng bố giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ngành có liên quan.
Nguyễn Minh