THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 May 2013

Tư cách pháp lý của Đảng Cộng Sản Việt NamquyenconnguoiQua giờ thấy các bạn bè mình choảng nhau về vụ Phương Uyên – Nguyên Kha, muốn viết một bài cho rành mạch mà nghĩ thấy nản. Các phân tích pháp lý mang tính kỹ thuật thì các luật sư đã nói cả, đầy đủ lý lẽ để bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Theo đó, hành vi rải truyền đơn chống Trung Quốc, chống Đảng cộng sản và căng cờ ba sọc không cấu thành bất cứ tội phạm nào trong Bộ luật hình sự. Và nói cho vuông thì điều 88 Bộ luật hình sự cũng vi phạm các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết.
Nhưng ngay cả khi đã có đủ các lý lẽ đó, Uyên – Kha và những người bảo vệ họ vẫn chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi trong xã hội, bởi vấn đề của đất nước chúng ta không phải là thiếu lý lẽ và thiếu những kẻ nói lý, mà là thiếu một văn hóa chính trị lành mạnh.
Văn hóa chính trị của chúng ta mặc nhiên coi sự độc quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là đúng đắn, từ đó trở đi, mọi hành vi bình thường của một công dân như bày tỏ quan điểm, nhận tiền, căng cờ có dụng ý chống Đảng đều bị khinh miệt.
Suy cho cùng thì “chống Đảng” cuối cùng là chống cái gì?
Tôi có một nghi ngờ từ lâu về tư cách pháp lý của Đảng, vì chưa bao giờ nghe nói đến giấy phép thành lập Đảng.
Tổ chức này thành lập ở Hồng Kông năm 1930, chắc chắn chưa bao giờ đăng ký với nhà cầm quyền ở bất cứ đâu.
Năm 1945, nó tuyên bố tự giải tán.
Năm 1951, một tổ chức có tên là Đảng lao động Việt Nam xuất hiện, về sau đổi tên là Đảng cộng sản Việt Nam.
Từ đó trở đi chưa nghe nói đến việc các tổ chức này được cấp phép hoạt động bao giờ.
Ai có bản sao giấy phép thành lập Đảng cho tôi xin.
theo FB Trịnh Hự