THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 February 2013

PICS : Những hình ảnh 'cực độc' chỉ có ở VNBiển cấm sai chính tả, đội mũ bảo hiểm cả khi chuẩn bị lên lẫn khi ngồi trên máy bay...
Những đôi dép 'độc nhất vô nhị'Những phát minh tạm bợ (Phần 2)/ Ảnh vui về mối quan hệ giữa chó với mèo

Biển chỉ dẫn mới.
Sai chính tả.
Dù là chưa lên máy bay hoặc đã yên vị thì cũng nên đội mũ bảo hiểm.
Loại lá mới?
Tốt nhất là nên chú ý đến quy định.
Tận dụng làm cọc giữ chó luôn.
Hôm nay nghỉ nhé.
Nhạy cảm thế ai dám góp ý.
Đọc sao viết thế.
(Nhóm độc giả sưu tầm)