THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 May 2012

FORM KÊU GỌI KÝ TÊN ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO ÔNG LÝ TỐNG

Hãy download & in ra và xin chữ ký ủng hộ kêu gọi trả tự do cho anh hùng Lý Tống.  Vui lòng phổ biến link này.  Xin ký tên online tại đây https://www.change.org/petitions/support-ly-tong-free-ly-tong hoặc đây http://tiny.cc/FreeLyTong

LyTongPetitionForm