THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 March 2012

Đến Tòa Bạch Ốc đòi nhân quyền cho Việt Nam - Slideshow - - Người Việt Online

XEM PICS  Đến Tòa Bạch Ốc đòi nhân quyền cho Việt Nam - Slideshow - - Người Việt Online