THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 August 2011

Xé cờ máu trong đêm hát của Đàm Vĩnh Hưng tại NSW/ÚcChâu

11:12 AM  CoVang  No Responses

Đồng bào xé cờ máu đang đứng trước mặt của ca sĩ Cẩm Ly. Thông điệp mạnh mẽ "Đất nước đang mất không lo, đi qua đây ru ngủ cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn để thực hiện nghị quyết 36 của cộng sản sao? Không ai cần các người hát."Đồng bào tại NSW, Úc, xé cờ máu ngay trên sân khấu để phản đối đêm hát của văn công tuyên truyền cho cộng sản Đàm Vĩnh Hưng.

(Ảnh do một thân hữu từ Úc Châu gởi).