THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 April 2011

# Chân Dung BCT & Dda?ng Bao Cao Su VN - BaoToQuoc.com

http://baotoquoc.com/2011/04/10/chan-dung-b%e1%bb%99-chinh-tr%e1%bb%8b-d%e1%ba%a3ng-bao-cao-su-vn/comment-page-1/#comment-25951

Chân dung Bộ Chính Trị & Đảng Bao Cao Su VN

Đinh Thế Huynh

Nguyễn Phú Trọng

Lê Hồng Anh

Lê Thanh Hải

Nguyễn Xuân Phúc

Tòng Thị Phóng

Phạm Quang Nghị

Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Sinh Hùng

Ngô Văn Dụ

Trần Đại Quang

Trương Tấn Sang

Phùng Quang Thanh

Tô Huy Rứa

Nguyễn Phương Nga