THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 March 2011

# Lo+`i Ca?nh Ba'o Tô'i Hâ.u

Các bạn công an thân mến,
 
Giờ phút này, có thể được coi là giờ phút thứ 25 rồi, các anh đừng ngu dại mà tuân lệnh thượng cấp một cách trung thành tuyệt đối nữa.  Trong khi đó, thượng cấp của các anh là những tên hèn nhát, tìm mọi cách để vét vàng và đô ra để mà chạy ra khỏi nước, còn các anh thì ở lại mà chịu những đón thù đến từ đồng bào.  Chỉ cần các anh chịu đứng về phía đồng bào, một tội lỗi qúa khứ của anh sẽ được đồng bào tha thứ.  Đừng gây thêm tội ác với đồng bào nữa, để chính các anh và gia đình phải chịu những cảnh trả thù một khi mà chế độ bạo tàn này sụp đổ.  Hãy dừng tay, không tuân lệnh cấp trên vào ngày 29/3 này, hãy để tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy được sinh hoạt một cách độc lập, tự do, và chính các anh đã cứu đi 3 sinh mạng đã quyết định tự thiêu trong Buổi Đại Lễ này.
 
Một lần nữa, yêu cầu các anh không tuân lệnh thượng cấp,
 
 

                 PHẬT GIÁO HÒA HẢO

                               THUẦN TÚY

                                         ---oOo---

                               NĂM ĐẠO THỨ 72

                                         ---oOo---

 

                    LỜI CẢNH BÁO TỐI HẬU

                                   VỀ

 ĐẠI LỄ 25/2 ÂL TÂN MÃO(29-3-2011)KỶ NIỆM NĂM THỨ 64 NGÀY ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ BỊ VIỆT MINH (VM) ÁM HẠI.    

 

Để làm tròn bổn phận người tín đồ "TẬN TRUNG VỚI ĐẠO, TẬN HIẾU VỚI THẦY", Giáo Hội PGHH Thuần Túy tại VN quyết định tổ chức ngày Đại Lễ 25/2 âl Tân Mão (29-3-2011) kỷ niệm năm thứ 64 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị VM ám hại. Cuộc lễ sẽ tổ chức tại nhà ông Trần Nguyên Hưởn ở Xã Long Giang, huyện Chợ Mới (An Giang).

 

Đại lễ 25/2 âl là một ngày lễ thiêng liêng nhất , trọng đại nhất đối với 7 triệu công dân tín đồ PGHH.

 

Suốt 28 năm dài (1947-1975) dưới chế độ mà CSVN gọi là ngụy quyền thì ngày Đại lễ này được tổ chức linh đình, trọng thể với hằng triệu . . . triệu tín đồ PGHH tham dự trong một sắc thái tự do tôn giáo toàn diện.

 

Nhưng trải 35 năm (1975-2010) dưới chế độ gọi là ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC của đảng CSVN thì ngày Đại lễ 25/2 âl này bị nhà cầm quyền CSVN triệt để cấm với những biện pháp bạo ngược, phi nhân, bất nghĩa .

 

Chiếu điều 18 của Công Ước Quốc Tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị (VN gia nhập 24-9-1982) . . . chiếu Điều 70 của Hiến Pháp CHXHCNVN do chính CSVN sáng tác thì đã quá rõ ràng là nhà cầm quyền CSVN cố tâm vi phạm nghiêm trọng có hệ thống quyền Tự Do Tín Ngưỡng của PGHH. Hơn nữa, đi vào chiều sâu của lịch sử, suốt 65 năm dài (1945-2010) nhất là trong những năm 1945- 1947, Việt Minh Cộng Sản đã giết hằng vạn tín đồ PGHH với chủ trương tiêu diệt PGHH. Tội ác này có thể gọi là tội "DIỆT CHỦNG" chiếu điều 2 của Công Ước Quốc Tế về tội Diệt Chủng (VN gia nhập ngày 9-6-1981).

 

Đứng trên nguyên tố " LẼ PHẢI VÀ CÔNG LÝ , nhà cầm quyền CSVN trả lời như thế nào về việc triệt để cấm tín đồ PGHH tổ chức ngày Đại Lễ 25/2 âl là ngày Lễ kỷ niệm Đấng Giáo Chủ PGHH là một đại tôn giáo tại VN với 7 triệu tín đồ, có cơ sở quần chúng qui mô, với một nền giáo lý thích nghi thời đại, với một quá trình đi vào chiều dài và chiều sâu của lịch sử ? ? ?

 

Là một chế độ gọi là CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA , là một đảng chính trị tự xưng là đảng CSVN QUANG VINH phải có đủ can đảm để trả lời câu hỏi này, nếu không  trả lời được hay không cần trả lời thì rõ ràng rằng: 2 chữ Cộng Hòa của đảng CSVN là "Độc tài toàn trị" và 2 chữ "QUANG VINH" của đảng CSVN là chà đạp quyền làm người của 87 triệu công dân VN . . . là nhượng đất, nhượng rừng, nhượng đảo, nhượng biển, v.v. . . cho Tàu cộng (!)

 

Ở đời, sự việc nào cũng đều có giới hạn. Đảng CSVN đã dồn PGHH vào tận chân tường, đặt PGHH vào một tình thế phải lấy sự hy sinh bảo vệ tiền đồ Đạo pháp.

Để thực hiện ý chí sắt đá nói trên, nhơn danh Giáo Hội PGHH Thuần Túy, tôi xin trân trọng cảnh báo:

 

1-Yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải chấm dứt mọi thủ đoạn, âm mưu, hành động "khủng bố trắng" đối với việc tổ chức ngày Đại Lễ 25/2 âl Tân Mão (29-3-2011) như đã từng hành động trong mấy chục năm qua.

Từ việc nhà cầm quyền CS địa phương dùng đủ cách đe dọa  đến việc  Công An, Cảnh Sát Giao Thông ngăn đường chận ngõ, v.v. . .  không cho tín đồ PGHH đến tham dự Đại Lễ 25/2 âl là những hành động vừa bạo ngược, vừa thô bỉ mà giới cầm quyền khôn ngoan không nên làm . . .  Nếu Đại Lễ 25/2 âl Tân Mão (29-3-2011) năm nay, nhà cầm quyền CSVN còn tái diễn những trò nghiệt ngã  này thì sẽ phải trả một giá đắt, vì PGHH không còn bước nào để thối lui nữa.

 

2-Thành thật kêu gọi các cấp chức sắc CA và Bộ Đội trong các tỉnh Miền Tây chớ quá trung thành với những mạng lịnh khủng bố PGHH vì PGHH là đồng bào cùng chung địa phương mình nếu gây thù chuốc oán với nhau rồi một ngày nào đó chế độ sụp đổ , chắc chắn là phải bị sụp đổ trong một ngày không xa, chừng ấy các đầu sỏ, chóp bu CS có nhiều tiền lắm của dự trử sẵn ở ngoại quốc , họ sẽ lên máy bay vọt ra ngoại quốc để tiếp tục sống giàu sang , phú quí, chỉ có các bạn phải ở lại VN để trả cái "nợ chung" đã vay thì thê thảm lắm. Các bạn hãy nhìn lại cái gương của hằng triệu . . . triệu người của chế độ cũ sau 30-4-75 mà tự giữ mình.

 

3-Thành khẩn kêu gọi các tôn giáo bạn, các đoàn thể chính trị, các nhân vật yêu nước, yêu tự do, công lý trong và ngoài nước , các cơ quan truyền thông, đồng hương ở hải ngoại nhũ tình ủng hộ PGHH trong ngày Đại Lễ 25/2 âl Tân Mão để biểu dương tinh thần đại đoàn kết chống cộng xây dựng một nước VN Tự Do, Dân Chủ.

 

4-Thành khẩn kêu gọi Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vì danh dự của Ủy Hội và giá trị Công Ước Quốc Tế Nhân Quyền mà trực tiếp ủng hộ Giáo Hội PGHH Thuần Túy vượt qua mọi hành động nghiệt ngã của CSVN trong ngày Đại Lễ 25/2 âl Tân Mão (2011).

 

                                               VN,  ngày  22  tháng  3  năm 2011.

                                                 TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy

                                                          Hội Trưởng Trung Ương

 

 

                                                                   LÊ QUANG LIÊM